จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน

                 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์​ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วยเพิ่มสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำ โดยการปล่อยคืนชีวิตสัตว์น้ำกลับคืนธรรมชาติ และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามระบบนิเวศต่อไป
                 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »