ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลแม่สะเรียง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง สำหรับโรงพยาบาลปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลแม่สะเรียง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง สำหรับโรงพยาบาลปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Message us
Translate »