ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๑๐๑๐ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว สำหรับ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๑๐๑๐ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว สำหรับ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Message us
Translate »