ประกาศเชิญชวนประกวดราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.18+300 – กม.19+000 RT , LT (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (170 เมตร) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวลูกกลิ้งอันตรายลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Rolling Barrier) ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.18+300 – กม.19+000 RT , LT (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (170 เมตร) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Message us
Translate »