ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะ สอบถามผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และได้มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์ การเรียน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และยังได้มอบอาหารสำเร็จรูปให้ตัวแทนโรงเรียน อีกด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ได้แก่

  1. ด.ญ.ฐานิกา นพมาศนิรันด์ ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านละอูบ
  2. ด.ญ. กันยารัตน์ แสงทอง ชั้น ป. 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »