ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมอาสาปลอดภัยทางถนน ทาสีทางม้าลาย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอน เป็น Safety City

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมอาสาปลอดภัยทางถนน ทาสีทางม้าลาย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอน เป็น Safety City

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม อาสาความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เป็นการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามทางม้าลายถนนหน้าเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายให้มีความชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนน ณ บริเวณหน้าที่ว่าอำเภอแม่สะเรียง โดยมีข้อความรณรงค์ คือ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเมือง Safety City เมืองปลอดภัย ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และลดอัตราผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชาชน และจิตอาสา และดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »