ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะ สอบถามผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และมอบอาหารสำเร็จรูปให้ตัวแทนโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างครอบครัวให้มีความสุข อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »