ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

                 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
                 สำหรับกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 นอกจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในช่วงค่ำวันนี้ จะมีพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »