ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

              วันที่ 15 พฤษภาคม 2565  เวลา 19.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยกองมู เพื่อเป็นพุทธบูชา และระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
              ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง ที่ชาวพุทธทั่วโลก จะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในฐานะที่วันวิสาขบูชา ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก เมื่อวันวิสาขบูชามาถึง พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันก็จะมีการบำเพ็ญกุศล อาทิ ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน หรือการปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงเดินทางไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถตั้งแต่ช่วงเย็นกันเป็นจำนวนมาก

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »