ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน หลังเกิดเหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน หลังเกิดเหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน /ผู้อำนวยการจังหวัด ได้สั่งการให้ทั้ง 7 อำเภอ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินโคลนถล่ม หลังเกิดเหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดยเฉพาะการสัญจรทางบก และทางน้ำ พร้อมทั้งได้สั่งการให้บูรณาการหน่วยงาน เตรียมความพร้อม และเมื่อเกิดอุทกภัยให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว 

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการฉุกเฉิน ให้เตรียมความพร้อม ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ให้พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย อาทิ การกำจัดวัชพืช และขยะตามเส้นทางน้ำ การเร่งระบายน้ำ/การเปิดทางน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม / การระบายน้ำ/ส่งน้ำไปกักเก็บในแหล่งที่มีน้ำน้อย และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อปฝการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร พร้อมติดตั้งป้าย/สัญญาจราจรแจ้งเตือนประชาชน ให้ใช้ความระมัดระวัง หรือหลีกเสี่ยงเส้นทางดังกล่าวให้ชัดเจน

          เมื่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลาย ให้เร่งสำรวจผลกระทบ ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

          ทั้งนี้นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามพื้นที่รับความเสียหายจากน้ำหลากในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเพื่อติดตามดูสถานการณ์ ปิดถนนเส้น วัดแสนทอง – ทุ่งพร้าว (สะพานน้ำแม่สะเรียง) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทั้งนี้ขอแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้น วัดแสนทอง – ทุ่งพร้าว ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง เนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย จึงขอปิดเส้นทางชั่วคราว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

00
Message us
Translate »