ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับมอบ “ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี” เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมขุมลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับมอบ “ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี” เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน 
                ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญชวนไปยังอำเภอทุกอำเภอ กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าทุกกลุ่ม นำผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์ของชุมชนพื้นถิ่นในแต่ละอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาประดิษฐ์ “ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี”  เพื่อรวบรวบผีเสื้อที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 90 ตัว จัดส่งเข้าร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »