ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.ที่อาคารประกาศก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมบันทึกเทปฯ 

             ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  ได้ดำเนินกระบวนการการบันทึกเทปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »