ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนวางกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนวางกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและร่วมหารือ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบทุกมิติ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำว่าจะเน้นให้การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความปลอดภัย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยจะมีการปรับปรุงจุดบริการจุดจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวในเส้นทางถนนสาย 108 และสาย 1095 รวมทั้งยังได้ให้ ทั้ง 7 อำเภอ ค้นหาจุดเด่นทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการยังได้มีแนวคิดในการ นำเสนอนโยบาย แม่ฮ่องสอน 4 อ / แม่ฮ่องสอน ซี 4 และ แม่ฮ่องสอน อี  4ประกอบด้วยแม่ฮ่องสอน 4 อ. 
1 อ. อาหารดี ชาวแม่ฮ่องสอนมีเชื้อสายไทใหญ่จึงมีอาหารที่มีความแตกต่างและให้ลิ้มลองมากมาย ซึ่ง ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบ ท้องถิ่นมีความปลอดภัย
2 อ.อากาศดี แม่ฮ่องสอนมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรจึงทำให้ มีอากาศดีเย็นสบาย
3. อารมณ์ดี คนแม่ฮ่องสอนมีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงความมีอารมณ์ดีและมีความสุข ทำให้ผู้มาเยือนมีความอบอุ่นใจสบายใจ

4.อารามดี จากการเดินทางมาท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนมีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างของวัดวาอารามต่างๆหลังคาวิหารที่มีหลายชั้นลดหลั่นกันลงมา ลายฉลุปานซอย ที่เชิงชายงานประเพณีที่มีเสน่ห์ที่น่ามาสัมผัส เที่ยวชม
Mae Hong Son C – 4
1.CULTURE แม่ฮ่องสอนมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากทุกจังหวัดในประเทศไทยต้องเป็นการอนุรักษ์โดยการให้ความสำคัญกับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้ดำรงอยู่ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างเปิดโอกาสให้วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและได้อย่างสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน

2.CRAFT ความงดงามของงานศิลปะที่มีความหลากหลายงานหัตถกรรมฝีมือล้ำค่าคงเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นของแม่ฮ่องสอนที่ไม่เหมือนใคร

3.COFFEE กาแฟออแกนิคกาแฟแม่ฮ่องสอนเป็นกาแฟที่ปลูกโดยวิธีทางธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีในการปลูกแจกแหล่งเพาะปลูกคุณภาพดีจากความใส่ใจของเกษตรกรแปลงเล็กในชนบท

4.COUNTRY แม่ฮ่องสอนเป็นสังคมชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งวิถีชีวิตในชนบทที่น่าสัมผัสเงียบสงบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชีวิตไม่วุ่นวายอยู่กับธรรมชาติ

แม่ฮ่องสอน 4 E
1.Experience ได้ประสพการณ์ พบเห็นสิ่งดีๆ
2.Enjoyment ได้ครามสุขเพลิดเพลิน สนุกสนาน
3.Emotionได้ ความนึกคิด อารมณ์ที่ดี
4.Environment ได้พบสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณค่า

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »