ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจพื้นที่สำรวจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปาย เพื่อปรับปรุงความพร้อมแหล่องท่องเที่ยวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันที่จะถึงนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจพื้นที่สำรวจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปาย เพื่อปรับปรุงความพร้อมแหล่องท่องเที่ยวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันที่จะถึงนี้

ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา มสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พบปะแลกหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนใน อำเภอปาย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอปาย เพื่อร่วมกันปรับปรุงและวางแผนทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขการท่องเที่ยว 
นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปดูแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ วัดน้ำฮู บ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ โดยเชื่อว่าวัดแห่งนี้สร้าง โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่ประเทศพม่าแทนพระองค์โดยวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ แบบสิงห์ 3 เหลี่ยมสมัยเชียงแสน ศิลปะล้านนา ประดิษฐานอยู่ในศาลา โดยชื่อว่าพระอุ่นเมือง และมีความพิเศษที่พบว่าที่บริเวณภายในเศียรของพระอุ่นเมือง มีน้ำไหลออกจากเศียร จนชาวบ้านเชื่อว่ามีน้ำทิพย์มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ และปัจจุบันเป็นอีกแหล่งหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เดินทางไปดูการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนชาวจีนฮ่อ และพบผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย โดยสามารถชมความสวยงามได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว บริเวณจุดชมวิวหยุยไหลยังมีแหล่งถ่ายภาพสวยงามและเป็นอีกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวแห่งนี้ ที่จะเดินทางมาบอกรักอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้เดินทางไปดูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งออนเซ็นเมืองไทย ที่บริเวณน้ำพุร้อนไทรงาม ซึ่งเป็นจุดแช่ออนเซ็นเมืองไทย ที่มีน้ำใส สีเขียวมรกต ถือว่าเป็น 1 ท่องเที่ยว unseen ของอำเภอปาย ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาผ่อนคลายแช่น้ำออนเซ็นแห่งนี้ สำหรับน้ำพุร้อนไทรงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีน้ำใสสีเขียวมรกตอุณหภูมิของน้ำที่อุ่นเหมาะแก่การแช่น้ำซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »