ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ  ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสุภาณี นิ่มพูลสวัสดิ์ นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) นางสิริพร สัตตบุศย์ (ภริยาปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน) นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน (ภริยานายอำเภอแม่สะเรียง กรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนาย เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

Message us
Translate »