ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังการเสวนาและแสดงทัศนะในหัวข้อ “ผู้นำ…กับการปราบโกง!” ผ่าน video conference

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังการเสวนาและแสดงทัศนะหัวข้อ “ผู้นำ…กับการปราบโกง!” ผ่าน video conference โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้
      ทั้งนี้ด้วย องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทย สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมจัดเวทีเสวนาออนไลน์ “ผู้นำ…กับการปราบโกง!” ในรูปแบบการประชุมทางไกล  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเสวนาออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มาแทน อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมแสดงทัศนะ  และสร้างโอกาส ในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถติดตามชม เวทีเสวนาออนไลน์ “ผู้นำ อปท.” ผ่านทาง Facebook LIVE : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »