ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่อำเภอปายเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

          วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ที่ว่าการอำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอปายที่มาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวก และบริหารจัดการให้ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับ 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้คำแนะนำแก่เจ้าที่ ในการอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน และด้านการจัดสถานที่บริการประชาชน และมอบใบอนุญาติการทำงานให้แก่ ประชาชนผู้ที่ขออนุญาตทำงานใหม่ และเปลี่ยนในจ้าง จำนวน 10 คน 
        จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียน พร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็วมากที่สุด และไม่เกิดความแออัด อย่างไรก็ตามในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประสงค์ลงทะเบียนสามารถทยอยลงทะเบียนตามระยะเวลาโครงการเพื่อลดควาแออัด และหากมีความจำเป็นสามารถลงทะเบียน ณ จุดที่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »