ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายบริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่สะมาด สั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในทุกๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยง

 วันนี้ 3  กรกฎาคม  2565  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายบริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่ะมาด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านสะพานแบริ่ง ซึ่งแขวงทางหลวงได้ติดตั้งแบริ่งข้ามลำห้วยแม่สะมาดชั่วคราว โดยเปิดให้รถทุกชนิดสัญจรได้ แต่น้ำหนักบรรทุกไม่ควรเกิน 15 ตัน 
                 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในทุกๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยง เบื้องต้นได้สั่งการให้แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนประสานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ประเมิณความเป็นไปได้ในการสร้างเส้นทางเบี่ยงสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพราะกว่าจะสร้างสะพานใหม่น่าจะต้องใช้เวลานาน อีกทั้งเส้นทาง 108 เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งสินค้าสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
                 สรุปความเสียหายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุในแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับถุงยังชีพเบื้องต้น บ้านใหม่ จำนวน 30 ครัวเรือน บ้านผาบ่อง จำนวน 15 ครัวเรือน บ้านป่าปุ๊ จำนวน 15 ครัวเรือน บ้านแม่สะกึด 10 ครัวเรือน หย่อมบ้านห้วยปูแกง จำนวน 5 ครัวเรือน บ้านห้วยเสือเฒ่า จำนวน 2 ครัวเรือน บ้านผาบ่องเหนือ จำนวน 30 ครัวเรือน และบ้านห้วยสลอบ จำนวน 10  ครัวเรือน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »