ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งการทุกหน่วยงาน เดินหน้าเฝ้าระวัง ควบคุมสถาการณ์ไฟป่า หมอกควัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ลดกิจกรรมการเผาทุกชนิด ควบคู่กับมาตรการด้านกฏหมาย

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งการทุกหน่วยงาน เดินหน้าเฝ้าระวัง ควบคุมสถาการณ์ไฟป่า หมอกควัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ลดกิจกรรมการเผาทุกชนิด ควบคู่กับมาตรการด้านกฏหมาย

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งการทุกหน่วยงาน เดินหน้าเฝ้าระวัง ควบคุมสถาการณ์ไฟป่า หมอกควัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ลดกิจกรรมการเผาทุกชนิด ควบคู่กับมาตรการด้านกฏหมาย วันนี้(21 มีนาคม 2565) เวลา 14.00น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากการติดตามพบว่า ยังมีจุดความร้อนเกิดขึ้นกระจายในหลายพื้นที่ แต่ยังสามารถควบคุมได้ โดยปัจจุบันพบจุดความร้อนสะสม 2,823 จุด น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งพบจำนวน 11,945 จุด โดยในปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าลดจุดความร้อนลง ร้อยละ 20 ต้องไม่เกิน 9,556 จุด ซึ่งจากนี้การดำเนินการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า จะบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลในพื้นที่ ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่การเกษตร ในด้านการปฏิบัติหากพื้นที่ใดเกิดสถานการณ์ไฟป่าไหม้ลุกลามรุนแรง หน่วยงานฝ่ายทหารมีความพร้อมสนับสนุนกำลังพลทันที ทั้งภารกิจการลาดตระเวน และการดับไฟป่า โดยจากนี้จะเพิ่มความเข้มข้นในทุกมาตรการ ทั้งการลาดตระเวน การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการป้องปรามการเผาป่า รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนในการลดกิจกรรมการเผา ควบคู่กับมาตรการด้านกฏหมาย อย่างไรก็ตามยังพบว่าปริมาณฝุ่นควันส่วนหนึ่ง เป็นฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากระยะนี้มีลมพัดจากทิศตะวันตกเข้ามา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้หน่วยงานฝ่ายทหาร ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมการเผาแล้ว สำหรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อน ณ 20 มีนาคม 2565 จำนวน 112 จุด โดยมีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 มีนาคม 2565 จำนวน 2,823 จุด พบสูงสุดที่อำเภอเมือง จำนวน 824 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1,643 จุด หากวิเคราะห์จุดความร้อนสะสมช่วงประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2565 จำนวน 2,156 จุด สูงสุดที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 645 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1,201 จุด ขณะที่คุณภาพอากาศประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 ค่า PM2.5 ณ สถานีตรวจวัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ และที่สถานีตรวจวัดอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »