พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูอนุศาสน์โสภณ เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๖:๐๐ น. ที่วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน พระครูอนุศาสน์โสภณ เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี พระครูอนุศาสน์โสภณ (อนุรัตน์) เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »