พอ.สว.แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านการแพทย์ แก่ประชาชนบ้านห้วยช่างคำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

พอ.สว.แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านการแพทย์ แก่ประชาชนบ้านห้วยช่างคำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านห้วยช่างคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์ให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป , แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ, บริการด้านทันตกรรม ,การให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ , การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล , ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยช่างคำ และนักเรียน เข้าร่วมรับบริการทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน อีกทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านในตำบลห้วยโป่ง ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เช่น ปัจจุบันมีการปลูกข้าวโพด และถั่ว ส่วนในอนาคตควรอาจเป็นส่งเสริมการเลี้ยง โค หมู โดยเลี้ยงเพื่อขุน และขายต่อ เพื่อนำร่องในการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัอแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »