รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพื่อผลักดันการเปิดจุดการค้าชายแดนในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพื่อผลักดันการเปิดจุดการค้าชายแดนในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย เมียนมาร์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้สรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย เมียนมาร์ ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ช่องทาง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และรับทราบความคืบหน้าในการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด่านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนห้วยต้นนุ่น สำหรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเฉพาะกิจ และการขอใช้พื้นที่ตั้งอาคารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบ้านร่องแห้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นจุดตรวจสอบสินค้าของจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง

ในเบื้องต้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะสถานการณ์ การค้าชายแดน ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนปัญหาและอุปสรรคของการเปิดจุดผ่อนปรน ทั้งช่องทางการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น ยังมีการติดปัญหาด้านการปักปันเขตแดน ระหว่างไทย กับเมียนมา และการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงถนน ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนกรณีหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เรียกร้องให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนเฉพาะกิจเพื่อการท่องเที่ยว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดเร่งเรื่องประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขปัญหา

ส่วนกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ขอใช้พื้นที่ตั้งอาคารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบ้านร่องแห้ง ซึ่งเป็นอาคารแบบ one stop service ที่ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ที่มีการก่อสร้างกว่า 20 ปี ด้วยงบกว่า 80 ล้านบาท และยังไม่มีการใช้งาน รองนายกรัฐมนตรี ได้เร่งให้จังหวัดหาข้อยุติต่อไป โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคง ภาคเอกชน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาหาข้อยุติในการใช้อาคารโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนบ้านร่องแห้งต่อไป

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »