รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าคณะตรวจติดตาม จุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า และ อำเภอปาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน   6 จุดตรวจ ประกอบด้วย จุดตรวจสบป่อง จุดตรวจถ้ำผามอน อำเภอปางมะผ้า  จุดตรวจ อบต.แม่นาเติง จุดตรวจหมวดทางหลวงอำเภอปาย จุดตรวจตลาดแสงทอง และจุดตรวจอำเภอแม่ยะ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผลการตรวจเยี่ยมทั้ง 6 จุด มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดแผนปฏิบัติ เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่  4 – 10 เมษายน 2565 , ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565  และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2565
ขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดอุบัติเหตุจำนวน 14 ครั้ง บาดเจ็บ 16 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุราขณะขับรถ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ช่วงอายุผู้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่อายุ 20-24 ปี ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในเขต อบต./หมู่บ้าน และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คืด 16.01 – 20.00 น.
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »