รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565

         วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะทํางานตรวจติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เพื่อเดินทางไปยังตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในการตรวจติดตาม การดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 จุดได้แก่
        – จุดที่ 1 บ้านห้วยไม้ดำ
        – จุดที่ 2 บ้านห้วยปูลิง
        – จุดที่ 3 บ้านห้วยตองก๊อ
        ต่อจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม : ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดอยปุย บ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »