รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ด่านห้วยผึ้ง ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

          วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ณ จุดตรวจร่วมบ้านห้วยผึ้ง และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา ช่องทางห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร โดยเน้นการประสานข้อมูลการทำงานระหว่างหน่วยงาน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »