วันที่ 3 ของช่วง 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย สงกรานต์ 2565 แม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเพิ่ม  6 ครั้ง สะสม 11 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  รายงานผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2565 ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยวันที่ 13 เมษายน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 8 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต  ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุบัติเหตุสะสม จำนวน 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 13 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุราขณะขับรถ ทัศนวิสัยไม่ดี และสภาพถนนไม่พร้อม

     อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมในการดูแล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในแม่ฮ่องสอน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »