วันที่ 5 ของช่วง 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย สงกรานต์ 2565 แม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเพิ่ม 2 ครั้ง สะสม 18 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต

 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  รายงานผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2565 ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยวันที่ 15 เมษายน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต  

     ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุบัติเหตุสะสม จำนวน 18 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 19 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการเมาสุราขณะขับรถ และขับรถเร็ว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์หวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »