ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์สร้างจิตสำนึก การใช้ทางม้าลาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ทางม้าลาย ปลอดภัย มีวินัย”

           วันที่ 21 กันยายน 2565  ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างสร้างจิตสำนึก การใช้ทางม้าลาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ทางม้าลาย ปลอดภัย มีวินัย” พร้อมรับสัญาณร่วมรับชมการเปิดตัวกิจกรรม Kick Off การรณรงค์ จากส่วนกลาง โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick Off) พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกันทั่วประเทศ
           โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลายให้แก่ผู้แทนสถานศึกษา 6 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ  โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  และโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปล่อยขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย  โดยขบวนรณรงค์ ดังกล่าว ประกอบด้วย รถจักยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒๐ คัน และรถยนต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คัน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »