สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัคร ช่างภาพ(งานตัดต่อและกราฟฟิก)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพงานตัดต่อและกราฟิก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึง 3 พฤษภาคม 2565วันเวลาราชการ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053611808
เวปไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนhttps://maehongson.prd.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/91365
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนhttps://www.facebook.com/prmhs/photos/pcb.2184494545038951/2184494258372313/

Message us
Translate »