เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565 (World Blood Donor Day)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565 
         ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตควรเตรียมตัวดังนี้ ก่อนวันมารับบริจาคโลหิต อย่าลืมนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว ก่อนบริจาค รับประทานอาหารก่อนมาบริจาค หากอยู่ระหว่างการรับประทานยารักษาโรค โปรดแจ้งเจ้าหน้าคัดกรอง งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี โดยการบริจาคโลหิตครั้งนี้เข้าร่วมโครงการ “90 พรรษา ล้านซีซีถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »