แม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อติดตามเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

วันที่  7  มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมการสรุปภาพรวมการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน และติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยนระดับพื้นที่ โดยมี 5 พื้นที่

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดสุโขทัย

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

4. จังหวัดชัยภูมิ

5.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำและความห่วงใยจากองคมนตรี

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »