จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ร่วมในพิธี ในการนี้มีการประกอบพิธีทางศาสนา การถวายพานพุ่มดอกไม้สด และการกล่าวคำสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
                  จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 ราย และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 ราย
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »