แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

ดาวน์โหลดไฟล์: แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน-5-ปี-ฉบับทบทวน-พ.ศ.2564.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-1-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-2-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-3-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-4-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-5-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-6-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-7-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เล่มที่-8-คำของบประมาณเบื้องต้น.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เฉพาะแบบฟอร์ม.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: การประเมินส่วนราชการ-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-2564.pdf
Message us
Translate »