ผู้บริหารจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเชษฐา โมสิกรัตน์0-5361-2158065-9505772
มท.27311
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
0-5361-2158
0-5361-2158
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 1
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์0-5361-2012
มท.27312
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 1
0-5361-2012
0-5361-2242
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ0-5361-2242089-203-4291
มท.27003
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 2
0-5361-2242
Message us
Translate »