กองแลน

อยู่ในเขตบ้านร้องแหย่ง ตำบลทุ่งยาว อยู่ห่างจากอำเภอ ๗ กิโลเมตร เป็นหน้าผาสูงที่ถูกกัดเซาะ บริเวณกว้างประมาณ ๕ ไร่เศษ และอยู่ติดกับเส้นทางสายแม่มาลัย – ปาย สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

Message us
Translate »