งานเทศกาลชิมชาบ้านรักไทย

จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณหมู่บ้านรักไทย หมู่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง หมู่บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชายแดน 
อยู่ในความควบคุมของกองทัพภาคที่ 3 ราษฎรมีอาชีพปลูกชาเป็นหลักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางขึ้นไปเที่ยวเป็นจำนวนมากการจัดงานเทศกาลชิมชานี้ เพื่อเป็นกาลสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ภายในงานมีการขี่ม้ารอบหมู่บ้าน เที่ยวชมธรรมชาติ ชิมชาชั้นดี ชมการแสดงจากชาวจีนยูนาน และการละเล่นพื้นบ้าน
 

CommentsYou do not have permission to add comments.

Message us
Translate »