จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ

จุดชมวิวกิกิคอ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเฮี๊ยะ หมู่ที่8 ตำบลปางมะผ้า อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 ห่างจากทางหลวง 1095 ประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอปางมะผ้าประมาณ 25 กิโลเมตร จุดชมวิวแห่งนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก เพราะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของหมู่บ้านห้วยเฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ถัดจากจุดชมวิวบ้านจ่าโบไม่ไกลมากนักประมาณ 5-6 กิโล การคมนาคมสะดวกสบาย จุดชมวิวแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามให้เห็นทิวเขาที่เรียงต่อๆกันไปอย่างสวยงาม ความเขียวของ
ต้นไม้นาๆชนิด อีกทั้งยังมีพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ท าไร่ตามแนวเขาและมีร้านกาแฟเปิดประจ าอยู่ตรงจุดชมวิวกิกิคอ

Message us
Translate »