จุดชมวิวลุกข้าวหลาม

เป็นจุดชมวิว ภูเขา สายหมอก บนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๕ ก่อนถึงอำเภอปางมะผ้า ๒๐ กิโลเมตร อากาศเย็นตลอดทั้งปีเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวกว่าครึ่งต้องจอดรถแวะถ่ายรูป เดินทางสะดวกเพราะอยู่ ระหว่างทางก่อนเข้า อำเภอปางมะผ้าตั้งอยู่ที่
เขตติดต่อระหว่างอำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย อยู่ห่างจากอำเภอปางมะผ้าไปทางอำเภอปาย ๒๐ กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและ มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าหัตถกรรมจากชาวบ้านเผ่ามูเซอวางจำหน่ายอยู่สองข้างทาง

Message us
Translate »