ชุมชนบ้านจ่าโบ่

บ้านจ่าโบ่ อยู่ในอำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนขนาดเล็กที่เงียบสงบ มีประชากรทั้งหมด 226 คน จำนวนที่พักอาศัย 53 ครัวเรือน มีการย้ายถิ่นฐานหลายครั้งกลุ่มที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นชาวลาหู่ ที่ย้ายมาจากห้วยยาวโดยการนำของ นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรมเพราะได้เกิดโรคระบาดขึ้น แล้วต่อมาได้ตั้งเป็น “ชุมชนจาโบ่” ซึ่งมาจากชื่อของผู้นำหมู่บ้าน
เมื่อปี 2521 คนในชุมชน ล้วนเกี่ยวข้องเป็นญาติกันเกือบทั้งหมด ยังคงใช้ภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาหู่ในปี 2532 หมู่บ้านจาโบ่ ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านทางการอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทำไร่และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง คือเก็บของป่าขาย และ
รับจ้างทั่วไป ปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวมาขึ้น ที่นี่ได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักอาศัยและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลาหู่ด้วยร้านก๋วยเตี๋ยว จ่าโบ่ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังในหมู่บ้านนี้ มีสโลแกนที่นักท่องเที่ยวตั้งให้ว่า “ก๋วยเตี๋ยวหลักสิบ วิวหลักล้าน” เป็น
ร้านก๋วยเตี๋ยวขนาดเล็ก อยู่หน้าหมู่บ้าน บ้านจ่าโบ่ มีระเบียงยื่นออกไปเพื่อให้นั่งห้อยขาชมวิวเห็นวิวภูเขา 180 องศา มีที่จอดรถสะดวกสบาย ราคาก๋วยเตี๋ยวธรรมดา 35 พิเศษ 40เส้นเล็ก เส้นหมี่ บะหมี่ เส้นใหญ่ มีแต่แบบน้ าใส และมีกาแฟสด

Message us
Translate »