ดอยมูหญ่า

ดอยมูหญ่ายอดเขาสูงสุดอยู่ที่ 670 เมตร จากระดับน้ําทะเล สูงกว่าตัวเมืองขุนยวม 70 เมตร ถึงจะอยู่ใกล้ๆ แต่การเดินทางนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร ไม่ว่าเส้นทางเดินเท้าเองหรือเส้นทางถนนสําหรับรถวิ่งได้ สภาพถนนยังขรุขระ บางช่วงลาดเอียงสูงชัน มีขั้นเหยียบจนถึงยอดเขา สภาพปุาไม้รบทึก เพราะเป็นภูเขาหิน ต้นไม้เลยไม่ใหญ่มาก

Message us
Translate »