ถ้ำน้ำลอด

ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด ฤดูท่องเที่ยว ฤดูหนาว และฤดูร้อนมีถ้ำเสาหิน เป็นคูหาแรกและใหญ่ที่สุดมีจุดเด่นคือเสาหินปูนขนาดยักษ์ ที่เกิดจากหินงอกและหินย้อยมาบรรจบกัน กลายเป็นเสาหินขนาดใหญ่รูปร่างสวยงามถ้ำตุ๊กตาเป็นถ้ำที่มีหินงอกและหินย้อยรูปร่างคล้ายตุ๊กตา ตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และผนังถ้ำมีภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นรูปร่างสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ถ้ำในสมัยก่อนถ้ำผีแมนภายในมีท่อนไม้ทีถูกขุดส่วนกลางออกเป็นร่องคล้ายเรืออยู่กระจัดกระจายในถ้ำ ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นโลงศพของคนในยุคก่อน นับเป็นโบราณวัตถุที่ ล้ำค่า

Message us
Translate »