ถ้ำผาแดง

เป็นถ้ำธารลอดขนาดเล็กยาว ๑ กิโลเมตรเดินทะลุได้และเที่ยวได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น ถ้ำผาแดงเป็นถ้ำที่มีความโดดเด่นในเรื่องผลึกแคลไซต์ และ มีโลงผีแมนที่มีความยาวมากที่สุด อีกที่หนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนลักษณะของถ้ำเป็นลำธารน้ำลอดผ่านเข้าไปในโพลงถ้ำที่มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะช่วงที่ตื้นๆ เพราะหากเดินลึกเข้าไปจำเป็นต้องพบกับความลำบากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าต้องเดินลุยน้ำเข้าไปโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนระดับน้ำค่อนข้างสูงพอสมควร นักท่องเที่ยวไม่ควรเดินเข้าไปตามลำพังควรติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือชาวบ้านให้นำทางเพราะเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี สถานที่ตั้งของถ้ำผาแดง ตั้งอยู่ อ.ปางมะผ้า ต.นาปู่ป้อน ห่างจากอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอนประมาณ 50 กิโลเมตรโดยเดินทางจากอำเภอเมืองไปบ้านสบป่องบนเส้นทางหลวง หมายเลข1095 แยกเลี้ยวซ้ายทางเข้าบ้านโท้งสาเเลไปประมาณ 8 กม. ก่อนเข้าหมู่บ้าน ประมาณ 2 กม. ทางด้านทิศตะวันตกของถนนเป็นที่ตั้งของถ้ำผาแดงซึ่งมีธารน้ำไหลลอดผ่าน เดินเท้าทะลุถ้ำไปออกปากถ้ำอีกด้านซึ่งเป็นทางที่ธารน้ำลอดผ่านเข้าเป็นระยะทาง ประมาณ 1,275 เมตร เดินต่อไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร พบเพิงผาที่มีภาพเขียนสี
เป็นเพิงผาหินปูนสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ทอดยาวต่อเนื่องมาจากถ้ำผาแดง มากกว่า 300 เมตร บริเวณที่พบภาพเขียนสีเป็นแนวเพิงผาที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะ วันออกยา วป ระม าณ 15 เมต ร สิ่งที่น่าสนใจในถ้ำผาแดง
จะเป็นผนึกแคลไซต์สีแดงเป็นแนวกว้างซึ่งเป็นที่มาของการตั้งชื่อถ้ำ คือถ้ำผาแดง นอกจากผลึกสีแดงแล้วยังมีผลึกแคลไซต์สีขาวนวลแกะกันเป็นกลุ่มๆรวมทั้งหินงอกหินย้อยที่สวยงามดูแปลกตาที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ในถ้ำแห่งนี้

Message us
Translate »