ถ้ำผีแมน

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอไปทางตัวจังหวัดประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีที่เต็มไปด้วยหลักฐานและร่องรอยของมนุษย์โบราณบนพื้นที่สูงจำนวนกว่า 100,000 ชิ้น ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ในโลง โลงไม้ลงรัก ภาชนะ เครื่องมือทอผ้า ลูกปัดแก้ว
กระดูกสัตว์ และเปลือกหอย

Message us
Translate »