ถ้ำแม่ละนา (ลัดนา)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ละนา ต.ปางมะผ้าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ ๑๔ กิโลเมตร โดยมีลำน้ำแม่ละนาลอดผ่าน ครั้งสำรวจถ้ำครั้งแรกต้องใช้เวลาเดินถึง 15 ชม. จึงจะทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถสำรวจถ้ำได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตามมีการกำหนดเส้นทางสำหรับเที่ยวชมถ้ำ สองเส้นทาง คือ เส้นทาง 2.5 กม.โดยจะใช้เวลา 4 ชม. ต้องเดินลุยน้ำ ปีนโขดหินใหญ่ ไปจนถึงอ่างน้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำ ซึ่งบางช่วงมีหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์ และอีกเส้นทาง คือ 5 กม. ที่ใช้เวลาเต็มวัน เส้นทางนี้ยากกว่าเส้นทางแรก ต้องเดินผ่านความมืดไปจนถึงน้ำตกภายในถ้ำ จะได้พบเห็นปลา ที่ไม่มีตา ภายในถ้ำอันมืดมิดนี้ด้วย

Message us
Translate »