น้ำตกแม่ริด

เป็นน้ำตกสูงประมาณ 30 เมตร มีอยู่ 2 ชั้น ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ริด ที่พี่น้องชาวบ้านก๋องก๋อยแห่งนี้ใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงชีพมานาน  น้ำตกมีให้ชมทุกฤดูกาล  น้ำมากน้ำน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละฤดู การเดินทางน้ำตกแม่ริดตั้งอยู่ที่ บ้านก๋องก๋อย ตำบลก๋องก๋อย ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5 กม. หรือติดต่อได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก๋องก๋อย

Message us
Translate »