น้ำตกแม่เย็น

อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ห่างจากอำเภอ ๗กิโลเมตร เป็นน้ำตกสูง๓ชั้น และสวยงามที่สุดของอำเภอปาย ต้องเดินด้วยเท้าเข้าไปประมาณ ๓ – ๕ ชั่วโมง

Message us
Translate »