น้ำพุร้อนเมืองแปง

อยู่บริเวณบ้านเมืองแปง หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองแปง เป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ห่างจากอำเภอปายประมาณ ๓๕กิโลเมตร อุณหภูมิน้ำร้อนถึง๙๕ องศาเซลเซียส

Message us
Translate »