น้ําพุร้อนหนองแห้ง

น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ตำบลเมืองปอน เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา มีภูเขาเขียวขจีโอบล้อมอยู่รอบด้าน น้ำพุร้อนที่นี่มีความร้อนสูงมากกว่า 80 องศาเซลเซียส มีการจัดทำเป็นบ่อเล็ก ๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างสะดวก ซึ่งแยกเป็นห้องแช่แยก สระแช่รวม และลานแช่เท้า และยังมีบริการนวดฝ่าเท้า รวมไปถึงร้านค้าชุมชนด้วย

Message us
Translate »