บ้านกะเหรี่ยงพะมอลอ

อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโดยแท้จริง ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้ากระเหรี่ยงที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

Message us
Translate »