บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ห้วยห้อม เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาชาวเขา มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าทอขนแกะ และ กาแฟห้วยห้อม

Message us
Translate »